Máte projekt, se kterým vám můžeme pomoci?

Historie

1990

erma elan engineering s. r. o. byla založena v Praze roku 1990 jako sesterská projekční kancelář stejnojmenné firmy ve Švýcarsku a jako součást celé rodiny firem, které spojuje stejný počátek názvu – erma. Toto slovo je zkratkou zakladatelů švýcarských engineerských firem: ER = Ertlmeyer, MA = Marbacher.

Zakladatelem firmy v tehdejším Československu byl jejich přítel, neúnavný inženýr a celoživotní „papírák“ J. M. Kubias.

1991

erma elan engineering s. r. o. zpracovala od roku 1991 mnoho zajímavých a význačných projektů a na mnoha dalších projektech v Evropě i mimo ni se intensivně podílela. Z původních několika zaměstnanců, kteří do firmy přešli z Výzkumného ústavu papíru a celulózy (IRAPA) se postupem času vytvořil širší stabilní a zkušený team, který byl schopný řešit náročná inženýrská zadání.

2000

V tomto roce erma elan engineering s. r. o. zrealizovala do té doby největší projekt: Detail engineering nového Tissue stroje v Abu-Dhabi (UAE) pro Over Meccanica. Poté následovaly další velké projekty (např. Kartogroup Leuna, HIGI, Packages Ltd., BILT India), které byly povětšinou prováděny ve spolupráci s mateřskou firmou erma engineering ag. Po miléniu také kulminovala spolupráce s Bellmer GmbH, pro které firma kromě několika menších projektů provedla nemálo konstrukčních prací především pro ocelové konstrukce pod rekonstruované pohony papírenských strojů.

2011

Do společnosti vstupuje jako většinový vlastník VEGA-HSH. Následující roky nastává další rozvoj firmy, kdy se erma elan engineering s. r. o. účastní mimo jiné několika velkých investičních akcí jako byly výstavby nových papírenských strojů v Rusku (Mayak PM5 a PM6) či v Bělorusku (Šklov). Portfolio firmy obsahovalo i několik second hand strojů instalovaných v nové lokalitě (SCBK Suchoňsk, Mjuniks, Mayak PM2 apod.) V této době převažovaly projekty pro Papcel a.s., které zahrnovaly mnoho nových instalací i rekonstrukcí, dá se říci po celém světě.

2024

V současné době se erma elan engineering s. r. o. orientuje především na tuzemský trh, kde začala nabízet k původním službám např. návrhy energetických úspor závodů, úpravy parokondenzátních systémů, 3D scanování stávajícího stavu apod. Stále ovšem platí, že největším segmentem firmy jsou standardní projekční úkoly: provádění feasibility study, dokumentace pro stavební povolení, Basic & Detail engineering a následné konstrukční práce.