Voith je globální technologická skupina. Díky odvětvím jako energie, ropa a plyn, papír, surové materiály, přeprava a automobily působí této společnosti široké portfolio (závody, produkty, služby a digitální aplikace) na pěti základních trzích ve všech oblastech světa.