Bez-názvu-1.jpg
    

Reference - zahraničí

Rok
Zákazník / projekt
Země
2014 OOO TECHNONIKOL, Učaly
Rekonstrukce přípravny látky – prováděcí projekt.
Rusko
2014 ECOBULPACK
Rozšířený Basic engineering pro výstavbu nové přípravny látky pro OMP (120TPD).
Bulharsko
2014 BP TRITON
Studie výstavby nové papírny na výrobu toaletního papíru (šíře 2750 až 3300mm, 13 až 35 g/m2).
Rusko
2013 BETOPAN
Detailní projekt pro výstavbu linky přípravny směsi pro výrobu azbestocementových desek (32TPD).
Turecko
2013 MJUNIKS
Přenesení tissue stroje a konstantní části z Loučovic (ČR) do Běloruska. Stroj byl modernizován firmou Hergen a umístěn do stávající haly zákazníka.
Bělorusko
2013 RAKTA
Výstavba nové přípravny látky „na zelené louce“ pro OCC a OMP o kapacitě 220 tun za den.
Egypt
2013 OAO Dobruschskaja bumaznaja fabrika – BDM7
Kompletní rekonstrukce papírenského stroje č. 7 na tapetový liner a offsetový papír (120TPD, šíře 2520mm, 55 – 230g), která zahrnovala doplnění druhého síta, novou přípravnu látky, rekuperaci, nové pohony, instalace převíječky a baličky včetně dopravníků rolí.
Bělorusko
2012 OOO Mayak-Vega, Penza
Modernizovaný second hand stroj z Itálie, nové horní síto, film press apod. Nová přípravna látky pro obě vrstvy. Stroj na fluting a liner o výkonu 76.000 tpy.
Rusko
2012 OOO Perekrestok, Ufa
Studie výstavby nové linky pro fluting, liner a topliner na produkci 105.000 tun ročně.
Rusko
2012 OAO Bumazhnaya fabrika «Krasnaya Zvezda», Cashniki
Rekonstrukce papírenského stroje na výrobu kartonu – nová sítová a lisová část, vakuový systém a konstantní část (100 tun /den, 80 až 220 g/m2).
Bělorusko
2012 OOO Dagestan Steklo Tara
Technologická studie výstavby nové papírny pro výrobu flutingu a lineru pro kapacitu 60.700 tun ročně.
Rusko
2012 DENTAS
Projekt pro dvě přípravny látky a konstantní části pro upravovaný second hand stroj z Francie (340TPD, doplňovaný Film Press apod.). Instalace do nově zbudované haly na evropské části Turecka. (Firma následně přešla pod holding Hamburger.)
Turecko
2011 TURINSK
Přenesení papírenského stroje ze Španělska do Ruska – prováděcí projekt.
Rusko
2011 TUJMAZY
Prováděcí projekt rekonstrukce přípravny látky (150TPD).
Rusko
2011 TETRA PACK
Výstavba nové přípravny látky (20TPD) pro zpracování nápojových kartonů. Výsledným produktem přípravny byly archy vláken vylisované na pásovém lisu, skládané na paletu a určené k dalšímu zpracování v papírně.
Srbsko
2011 OOO Mayak BDM2
Přenesení second hand stroje z Itálie, její umístění ve stávající hale a doplnění o nové části a přípravnu látky od firmy Papcel.
Rusko
2011 STUPINO
Studie proveditelnosti pro zprovoznění dvou papírenských strojů v starém závodě.
Rusko
2011 OOO Suchoňskij CBK
Přenesení second hand stroje z Kanady, její umístění ve stávající hale a doplnění o nové části a přípravnu látky od firmy Papcel.
Rusko
2010 AKASAN
Strojně-technologický projekt pro rekonstrukci stroje, obsahující nový Size Press včetně přípravny kližidla, lisovou část s jímkou, doplnění vakuového systému, rekuperace, sušící části.
Turecko
2009 OAO Dobruschskaja bumaznaja fabrika
Vypracování tendru pro výběr dodavatele pro postavení nového kartonážního stroje.
Bělorusko
2008/2009 OOO KIU - Učaly
Rekonstrukce kartonážního stroje (nové druhé síto) a přípravny látky, kterou dodávala firma Papcel, (90-200g/m2; šíře 4,08m, rychlost 550m/min).
Rusko
2008 Gebr. BELLMER GmbH & Co. KG
Výrobní výkresy pro podesty pod pohony a kryty spojek a kardanů pro závod Nevado (Mexico).
Německo
2008 BILT BGPPL Ballarpur PS7
Detailní projekt pro nový stroj od francouzké firmy Allimand pro zákazníka v Indii. (Stroj o šířce 5,5 metru a gramáži 54-90g/m2.)
Indie
2007/2008 OOO Mayak-Technocell
Prováděcí projekt pro nový stroj v Rusku (OOO Mayak-Technocell) na výrobu dekorativního papíru. Nový stroj od firmy Papcel (60 - 110 g/m2; šíře 2,3m; rychlost 550 m/min) včetně nové přípravny látky, konstantní část od Voitha.
Rusko
2006 Packages PS7
Detailní projekt přenesení a umístění papírenského stroje z PF Langerbrugge – Belgie do Pákistánu (základové plány, nádrže, potrubní rozvody včetně izomerií z 3D atd.).
Pákistán
2006 Packages DIP
Detailní projekt přenesení přípravny látky z PF Zwinger do Pákistánu (základové plány, nádrže, potrubní rozvody včetně izomerií z 3D atd.).
Pákistán
2006 Over Meccanica, Verona
Provádějící projekt pro kompletně nový závod na výrobu tissue papíru pro maďarskou firmu HIGI. Byl to první projekt provedený jako 3D model.
Itálie
2005-2006 PF Hermes
Detailní projekce a konstrukční práce pro přestavbu přípravny látky (štěrbinové třídění) a nového deinkingu.
Německo
2005 erma engineering ag, Greifensee
Studie pro přesunutí ruční výroby a konfekce tiskového papíru z Německa do České republiky.
Švýcarsko
2005 Gebr. BELLMER GmbH & Co. KG
Detailní potrubní projekt pro přenesení papírenského stroje ze Švýcarska do Slovinska.
Německo
2004 Gebr. BELLMER GmbH & Co. KG
Výrobní výkresy pro podesty pod pohony a kryty spojek a kardanů pro Papierfabrik La Rochette, Vreden a Baiersbronn.
Německo
2003-2004 Kartogroup Německo GmbH
Detailní projekt pro výstavbu nového závodu a Tissue stroje pro PMT Italia v německé Leune.
Německo
2003-2004 VOITH – Heidenheim
Téměř rok trvající spolupráce s firmou VOITH přímo v jejich projekčním centru na výstavbě nového stroje PS 3 Dagang v Číně (v programu MicroStation).
Německo
2003 erma engineering ag, Greifensee
Změny technologických schemat kartonážního stroje v závodu Papierfabrik De–Eendracht – Nizozemí.
Švýcarsko
2003 Ahlstrom Altenkirchen
Zjištění stávajícího stavu hal pro PS 2 und PS 3 a vyhotovení dispozičních výkresů v CAD.
Německo
2003 Maschinenfabrik PAMA Freiberg
Detailní projekt pro přestavbu vakuového systému, nahrazení pěti kruhových sít sacími formery v kartonážce v tureckém Dalaman. Zhotovení výrobních výkresů pro podesty a kryty pohonů.
Německo
2003 VOITH – LEIPA PS 4
Trasenplán pro LEIPA PS 4 – práce pro Voith Heidenheim.
Německo
2002 Leipa - Schwedt
Umístění a vyprojektování flotačního zařízení od firmy Voith včetně základových plánů a potrubních výkresů. Úpravy a přepojení dvou linií přípraven látky, přepracování schémat a potrubních rozvodů.
Německo
2001 Gebr. Bellmer GmbH & Co. KG
Konstrukce podest pro nové pohony, kryty spojek a kardanů pro rekonstrukci PS 2 v závodě Krönig – Viersen.
Německo
2001 Gebr. Bellmer GmbH & Co. KG
Kompletní projekt vakuového systému včetně konstrukce podest motorů a krytů spojek pro papírenský stroj - Tillmann Sinzenich.
Německo
2001 Gebr. Bellmer GmbH & Co. KG
Konstrukce podest pro nové pohony a kryty spojek pro PS 1 Matthäus Salzer‘s Söhne – St.Pölten v Rakousku.
Německo
2000 Gebr. Bellmer GmbH & Co. KG
Nové rozvlákňování u PS 4 Alfeld.
Německo
2000 Gebr. Bellmer GmbH & Co. KG
Projekt rekonstrukce konstantní části zkušebního papírenského stroje v  BASF – Ludwigshafen včetně konstrukčních prací.
Německo
2000 erma engineering ag, Greifensee
Detailní projekt přestavby přípravny látky v Leipa – Werk Schwedt - Deutschland.
Švýcarsko
1999/2000 Over Meccanica, Verona
Projekce nového Tissue stroje v Abu-dhabi obsahující potrubní a základové plány přípravny látky, konstantní části, vakuového systemu atd. Výrobní výkresy nádrží a podest.
Itálie
1999 erma engineering ag, Greifensee
Konstrukce podest pro papírnu Perlen.
Švýcarsko
1999 Gebr. Bellmer GmbH & Co. KG
Rekonstrukce PS v Papierfabrik PKV Krönig - Viersen. Konstrukční práce na podestách pod nově instalované pohony stroje.
Německo
1999 Gebr. Bellmer GmbH & Co. KG
Rekonstrukce jednoho PS – nové pohony pro papírnu v USA. Kresličské práce, bourací plány starých fundamentů apod.
Německo
1998 erma umwelttechnik ag, Pfäffikon/ZH
Prošetření vodních orkuhů v závodě MD - Plattling. Zjištění základních dat, der Basisdaten, analýza vodního systému, upozornění a doporučení měřených hodnot, měřící protokoly, bloková schémata, výpočty apod.
Švýcarsko
1998 Papierfabrik Albbruck GmbH & Co. KG
Zhotovení projekční studie pro demontáž a opětné sestavení papírenského stroje v nové budově pro výrobce LWC Papírů.
Německo
1998 erma engineering ag, Greifensee
Zjištění a zkreslení stávajícího stavu – technologická schémata přípravny látky, konstantní části a papírenského stroje č. 5 v Papierfabrik Cham Tenero AG v Chamu.
Švýcarsko
1998 APN - Altpapieraufbereitungsanlage Neustadt GmbH
Rekonstrukce APA I. a APA II. pro zvýšení produkce z 60-ti tun / den na 100 tun / den DIP – se značným zlepšením kvality látky. Jednalo se o technologická schémata, dispozice a potrubní výkresy s výpisem materiálu.
Německo
1998 erma engineering ag, Greifensee
Zjištění a zkreslení stávajícího stavu – technologická schémata přípravny látky v Papierfbarik Carl Macher GmbH
Švýcarsko
1998 APN - Altpapieraufbereitungsanlage Neustadt GmbH
Vestavba nového štěrbinového třídění – schemata, dispozice, základové plány, potrubní výkresy s výpisem materiálu.
Německo
1997 PAMA Papiermaschinen GmbH, Freiberg
Různorodé konstrukční práce pro jeden rekonstruovaný papírenský stroj (práce prováděné přímu u zákazníka).
Německo
1997 PAMA Papiermaschinen GmbH, Freiberg
Různé konstrukční práce pro papírenský stroj v Papierfabrik Pfleiderer Teisnach GmbH.
Německo
1996 PAMA Papiermaschinen GmbH, Freiberg
Prováděcí projekt pro konstantní část stroje na výrobu ručního papíru v Hahnemühle v Dasselu.
Německo
1996 Badische Karton- und Pappenfabrik, Obertsrot
Detailní projekt pro rekonstrukci rozvláknění sběrového papíru.
Německo
1996 PAMA Papiermaschinen GmbH, Freiberg
Prováděcí projekt a konstrukční práce zpracování výmětu v papírně Schönfeld obsahující tři rozvlákňovače s příslušenstvím.
Německo
1995/96 Papierfabrik Grünperga GmbH, Borstendorf
Prováděcí projekt pro přestavbu dvou strojů na výrobu pergamentového papíru a pergamentové náhražky.
Německo
1995 Gebr. Bellmer GmbH & Co KG Maschinenfabrik
Prováděcí projekt pro přípravnu látky v papírně na ruční papír v Hahnemühle.
Německo
1995 erma engineering ag
Přepracování a převedení do CAD provedení 35ti schémat pro papírnu Sihl.
Švýcarsko
1995 MD-Papier Plattling
Spolupráce při zpracování projektu na přípravnu látky pro sběrový papír pro MD Papier GmbH Dachau, závod Plattling. Výkresy pro všechny ocelové konstrukce.
Švýcarsko
1994 Papierfabrik Neustadt
Rekonstrukce zařízení na zpracování starého papíru – APA I a APA II (přípravna látky). Zvýšení kapacity o cca 30 % (návrh, schemata, bilance, prováděcí projekt).
Německo
1993 Papierfabrik Neustadt
Rozšíření deinking zařízení o sekundární cele včetně nádrží, potrubí, čerpadel a M+R.
Německo
1991/92 Rieger Karton-Trostberg
Spolupráce na prováděcím projektu za účelem zdvojnásobení kapacity stávající vícevrstvého kartonážního stroje s využitím zpracování starého papíru v závodě Rieger – Trostberg.
Švýcarsko


Copyright © erma elan engineering s.r.o.
Business Centrum Zálesí, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.ermaelan.com je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16195/674/674a DRP  created by B.P&Co. /18