Bez-názvu-1.jpg
    

Co nabízíme


erma elan engineering s.r.o. nabízí kompletní služby v oblasti papírenského průmyslu.

Firemní know-how obsahuje:

 • zpracování sběrového papíru
 • výroba papíru a kartonu
 • zpracování a zušlechťování papíru
 • vedlejší provozy, jako úprava vody a čištění odpadních vod, zajištění energií, příprava chemikálií apod.
 • logistika v závodě
 • basic engineering
 • detail engineering


erma elan engineering s.r.o. provádí a vypracovává:

Feasibility study:

 • business plán investice
 • analýza návratnosti investice
 • tvorba kompletních podkladů pro exportní úvěr, případně jinou formu financování projektu
 • dlouhodobá spolupráce s Českou exportní bankou, Praha a společností EGAP


Řízení projektů včetně zajištění dodávek:

 • organizace a plánování projektu
 • sledování projektu
 • kontrola nákladů a postupu prací
 • kontrola kvality a bezpečnosti
 • administrativní zajištění projektů
 • poptávkové řízení, vyhodnocení nabídek
 • spolupráce při rozhodování o objednávkách a při vypracování kupních smluv
 • kontrola nákladů
 • organizace montáže a montážní dozor
 • pomoc při uvádění zařízení do provozu
 • kontrola dokumentace dodavatele
 • koordinace dodávek


Engineering:

 • technologická schemata, schemata toku materiálu
 • výpočty bilancí
 • dokumentace pro IPPC
 • dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
 • dispoziční řešení strojů a zařízení
 • základové plány
 • potrubní plány včetně výpisu materiálu a izometrických znázornění jednotlivých tras
 • koncepce měření a regulace procesu
 • konstrukční práce a detailní dílenské výkresy
 • architektonické projekty
 • autorský dozor na stavbě


Copyright © erma elan engineering s.r.o.
Business Centrum Zálesí, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.ermaelan.com je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16195/674/674a DRP  created by B.P&Co. /38